Vraag?

FAQ

Wat is een werkpostfiche?

Een werkpostfiche is een samenvatting van maatregelen die moeten genomen worden ter bescherming van mogelijke risico’s verbonden aan je werkpost. De werkpostfiche is verplicht voor alle jobs waar gezondheidsrisico’s aan verbonden zijn. Als dat niet het geval is, is de werkpostfiche een nuttig hulpmiddel om je beter voor te bereiden op de taken die je gaat uitvoeren.

 

De gebruiker (het bedrijf waar je zal werken) vult de werkpostfiche in en bezorgt deze aan het uitzendbureau.

 

Het uitzendbureau bezorgt jou de werkpostfiche en legt ze je ook uit.

 

Welke info bevat de werkpostfiche?

  1. Uitleg van de werkpost waaraan je gaat werken, zoals je taken, nodige beroepskwalificaties, gebruikt materieel, vereiste (of nog te voorziene) opleiding, voorafgaande veiligheidsinstructies.
  2. Werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen die je ontvangt van de klant-gebruiker.
  3. Info over de gezondheidsrisico’s van je studentenjob.
  4. Info over moederschapsbescherming.

Bij een werkpost met gezondheidsrisico’s kan je uitzendbureau vragen om een gezondheidsonderzoek te laten uitvoeren. Dit is verplicht. Je moet medisch in orde zijn alvorens je je opdracht kan starten bij de klant-gebruiker.

 

Meer info: www.werkpostfiche.be

 

Wist je dat de uitzendkracht geen taken mag uitvoeren die de gebruiker niet heeft vermeld op de werkpostfiche? Als dit toch gebeurt, verwittig dan je uitzendkantoor!