Vraag?

FAQ

Heb ik recht op pauzes?

Ben je 18 jaar of ouder en bedraagt jouw arbeidstijd per dag meer dan 6 uur, dan heb je recht op een pauze van minimum 15 minuten.

 

Ben je jonger dan 18 jaar en is jouw ononderbroken arbeidstijd 4 u 30 min., dan wordt er een rusttijd van 30 minuten voorzien. Is de arbeidstijd langer dan 6 uur, dan wordt de rusttijd één uur.

 

Tussen het beëindigen en het hervatten van het werk moet, voor werknemers jonger dan 18 jaar, een ononderbroken rustperiode van 12 uur worden gerespecteerd. Voor jongeren van 18 jaar en ouder: 11 uur.

 

Meer weten?