Vraag?

FAQ

Hoe gevaarlijk kunnen schoonmaakproducten zijn?

  • Schoonmaakmiddelen zijn niet zo onschuldig als ze er uitzien… Draag handschoenen om te voorkomen dat schoonmaakproducten in je huid branden of een mondmasker om je luchtwegen te beschermen tegen schadelijke dampen.
  • Lees altijd het etiket. Ken je de gevaarsymbolen
  • Respecteer de aanbevolen dosering.
  • Bel het antigifcentrum bij een ongeval: 070 24 52 45