Vraag?

FAQ

Wat zijn PBM’s? (Persoonlijke Beschermingsmiddelen)

Een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) is iedere uitrusting die bestemd is om door de werknemer gedragen of vastgehouden te worden om hem te beschermen tegen één of meer risico's die zijn veiligheid of gezondheid op het werk kunnen bedreigen. Hieronder vallen ook alle aanvullingen of accessoires die daartoe kunnen bijdragen.

 

Er bestaan verschillende soorten persoonlijke beschermingsmiddelen:

 

  • PBM’s voor de bescherming van het hoofd, zoals veiligheidshelmen en –brillen.
  • PBM’s voor de bescherming van het gehoor, zoals oordopjes of oorkappen.
  • PBM’s voor de bescherming van de handen en armen, zoals veiligheidshandschoenen die beschermen tegen hitte, koude, chemische producten, straling of scherpe voorwerpen.
  • PBM’s voor de bescherming van de voeten en benen, zoals veiligheidsschoenen met stalen tip, rubberlaarzen, been- of kniebeschermers.
  • PBM’s voor de bescherming van de ademhaling, zoals mondmaskers en geventileerde helmen.
  • PBM’s voor de bescherming van het lichaam (beschermende kleding), zoals schorten, jassen, pakken, ...
  • PBM’s voor de bescherming tegen vallen, zoals gordels, veiligheidsharnas, en andere middelen die de gevolgen van een val kunnen beperken.

Afhankelijk van het soort werk, moet de werkgever de nodige BPM’s ter beschikking stellen.

 

Gebruik deze persoonlijke beschermingsmiddelen altijd en overal waar noodzakelijk. Gebruik ze correct volgens de gebruiksinstructies en bewaar ze op een veilige plaats. Onderhoud ze goed en controleer ze geregeld. Je mag de PBM’s niet meenemen naar huis.

 

Bekijk het filmpje hier om meer te weten over PBM's