Vraag?

FAQ

Hoe weet ik of mijn job risico’s inhoudt?

Werk je als jobstudent-uitzendkracht en zijn er gezondheidsrisico’s verbonden aan je job, dan krijg je een werkpostfiche. Neem die aandachtig door, samen met je consulent van het uitzendbureau. Op die fiche staan onder andere:

 

  1. de activiteiten die je moet verrichten;
  2. de werkkledij die je eventueel moet dragen;
  3. de persoonlijke beschermingsmiddelen die je moet gebruiken (handschoenen, veiligheidsschoenen, gehoorbescherming,
  4. enz.);

In het bedrijf ontvang je tijdens het onthaal de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen, informatie over de veiligheidsmaatregelen binnen het bedrijf, het evacuatieplan, refter en instructies bij het specifieke werk. Je kan als jobstudent-uitzendkracht, aan de hand van de werkpostfiche, nagaan of je de noodzakelijke informatie en beschermingsmiddelen ontvangen hebt.

 

Aarzel ook niet om vragen te stellen aan je begeleider (peter of meter) binnen het bedrijf.

 

 

Meer weten?