Vraag?

FAQ

Hoe ga ik best om met agressie?

  • Informeer of er in je bedrijf afspraken zijn over het omgaan met agressieve personen
  • Probeer kalm te blijven. Haal diep adem.
  • Ga niet in discussie, maar stel wel vragen.
  • Ga niet recht tegenover de agressieve persoon staan.
  • Provoceer niet. Maak geen plotse bewegingen.
  • Raak de agressieve persoon niet aan.
  • Maak op een assertieve manier duidelijk dat je wil praten met de agressieve persoon, maar dat je wil dat de persoon eerst stopt met het agressieve gedrag.
  • Zoek mee oplossingen.
  • Zorg dat je een vluchtweg hebt. Denk eerst aan je eigen veiligheid.
  • Als je in contact bent gekomen met agressie, aarzel dan niet om erover te praten met collega’s, je leidinggevende(n), de preventieadviseur of vertrouwenspersoon van het bedrijf waar je werkt. Blijf er niet mee zitten.