Vraag?

FAQ

Tot wie kan ik mij wenden als ik moeilijkheden ondervind in mijn werkomgeving?

Als je wordt lastiggevallen door een collega, ingeval van werkgerelateerde angsten, als je gestrest of angstig bent in je werkomgeving, kan je je wenden tot welbepaalde personen in de onderneming waar je tewerkgesteld bent (o.a. de preventieadviseur psychosociale aspecten, de leidinggevende, de vertrouwenspersoon) of tot de consulenten van je uitzendbureau om hierover te praten teneinde het probleem in de best mogelijke omstandigheden op te lossen.

 

Hier vind je enkele documenten die nuttig kunnen zijn: