Voor uitzendbureaus > Werkpostfiche

Uitzendbureaus

Werkpostfiche

Jobstudenten die een job doen waaraan risico’s voor de gezondheid verbonden zijn, moeten een werkpostfiche krijgen. Daarop staat elementaire info over de taak en de nodige kwalificaties. Ook voor andere jobs is een werkpostfiche een nuttig document!

 

 

Wat is een werkpostfiche?

De werkpostfiche is een wettelijk document over het welzijn van de uitzendkrachten (Codex X.2-Uitzendarbeid). De algemene principes zijn:

 • Een werkpostfiche is verplicht voor alle jobs die onder gezondheidstoezicht staan.
 • De gebruiker vult de werkpostfiche in (en niet het uitzendbureau).
 • Via de werkpostfiche bezorgt de gebruiker aan het uitzendbureau de specifieke kenmerken van de werkpost en de vereiste kwalificaties.
 • Met deze info zoekt het uitzendkantoor een geschikte jobstudent-uitzendkracht.
 • Het uitzendbureau zorgt, na selectie van de jobstudent-uitzendkracht, voor het medisch onderzoek en de vaccinaties.
 • Zodra de uitzendkracht bij de gebruiker werkt, staat de gebruiker in voor alle verplichtingen met betrekking tot het welzijn van deze jobstudent-uitzendkracht 

 

Wat wordt in de werkpostfiche omschreven?

 • De specifieke kenmerken van de arbeidspost
 • Alle taken en neventaken die de jobstudent-uitzendkracht moet vervullen
 • De vereiste kwalificaties en ervaring van de uitzendkracht
 • De vereiste medische geschiktheid van de uitzendkracht 

 

Is een werkpostfiche verplicht?

 • Voor elke job die gezondheidsrisico’s met zich meebrengt is een gebruiker verplicht een werkpostfiche te bezorgen aan het uitzendbureau.
 • Ook voor andere werkposten wordt een werkpostfiche, vanwege de meerwaarde, sterk aanbevolen.
 • Belangrijk: Jobstudenten jonger dan 18 jaar zijn verplicht onderworpen aan een gezondheidstoezicht. Strikt gezien moet dus voor elke werkpost waarop deze jobstudent-uitzendkracht geplaatst wordt een werkpostfiche beschikbaar zijn.

Check www.werkpostfiche.be voor meer informatie, een handleiding en praktische voorbeelden.