Voor jobstudenten

Bouw

Werken in de bouw is een beetje zoals het volgen van de mode: elke dag iets anders! Door de voortgang van de werken verandert de werf - jouw werkplek - voortdurend. Extra opletten dus om daar zonder kleerscheuren door te komen.

Check en
hou het veilig

Ontdek waar je best op let voor je begint te werken.

Voor polyvalente assistent-bouwvakkers

Risico: ik doe taken die wettelijk verboden zijn

 • Jobstudenten worden extra beschermd in de bouwsector.
 • Voor risicovolle taken moet je een bepaalde opleiding en/of minimumleeftijd hebben.
 • Check hier wat mag en niet mag! 
 • Volg een veiligheidsopleiding vooraleer je als jobstudent-uitzendkracht aan de slag gaat in de bouw.

Risico: werken op hoogte

 • Eerste tip: beperk zoveel mogelijk werken op hoogte! Als het niet anders kan, verkies dan een stabiele stelling of hoogtewerker boven een ladder.
 • Als jobstudent mag je niet helpen met het opbouwen van een stelling!
 • Je mag wel werken op de stelling, op voorwaarde dat je géén hoogtevrees hebt, en voldoende collectieve en individuele bescherming hebt. M.a.w. als er een leuning of andere afscherming is.
 • Idem voor hoogtewerkers:
  • je mag er in werken, maar ze niet zelf besturen
  • enkel voor lichte werkzaamheden
  • enkel onder toezicht
  • goed afgeschermd met een leuning of andere verankering
  • draag valbeveiliging als persoonlijk beschermingsmiddel
    
 • Als je werkt op een ladder, houd dan steeds op drie punten contact (bijv. beide voeten en 1 hand). Bereid zoveel mogelijk voor op de grond (bijv. materiaal verzamelen, verf voorbereiden, …).
 • Ook putten vormen een risico: een jobstudent mag niet werken met graafmachines, en ook niet in uitgravingen dieper dan 2 m.

Risico: vallen van een ladder

 • Probeer te vermijden dat je op hoogte moet werken. Indien het niet anders kan, gebruik dan bij voorkeur een stabiele stelling of hoogtewerker.
 • Improviseer zeker niet met stoelen, krukjes of andere zelfbedachte constructies.
 • Gebruik je een (trap)ladder? Zet deze dan altijd volledig open en op een stabiele ondergrond.
 • Droge schoenen en treden zorgen voor maximale grip.
 • Klimmen of dalen doe je altijd met je gezicht naar de ladder, en met twee handen vastgehouden.
 • Als je werkt op een ladder, houd dan steeds op drie punten contact (bijv. beide voeten en 1 hand). Bereid zoveel mogelijk voor op de grond (bijv. materiaal verzamelen, verf voorbereiden, …).

Risico: pijnlijke rug en stijve nek

 • Leer tillen zonder je rug te belasten. Hier lees je hoe dat moet!
 • Stapel zware gewichten niet boven manshoogte.
 • Aarzel niet om hulp te vragen om zware lasten te tillen.
 • Wissel geregeld van werkhouding (of, indien mogelijk, van taak) zodat je spieren zich kunnen ontspannen.
 • Til alleen als het écht moet. “Hoe minder men draagt, hoe beter men het werk verdraagt.” Doe ideeën op in deze filmpjes
 • Vermijd dat je veel moet bukken: gebruik schragen of een verhoging om je werkhoogte aan te passen, leg je werkmateriaal binnen handbereik en zet borstel of schop verticaal weg als je die even niet gebruikt.
 • Laat de schop op het bovenbeen steunen als je een bak aarde moet vullen.

Risico: struikelen

 • Ruim gemorste vloeistoffen onmiddellijk op zodat je niet uitglijdt.
 • Draag je veiligheidsschoenen. Die hebben een antislipzool.
 • Vermijd losliggende kabels, nonchalant gedropt gereedschap, rondslingerend verpakkingsmateriaal, ... Struikelende mensen zijn alleen grappig in de film.

Risico: elektrische schok. Of erger ...!

 • Werken met en aan elektriciteit is altijd gevaarlijk, zowel voor de mens als voor de omgeving.
 • Elektriciteit kan ook brand of een explosie veroorzaken.
 • Enkel als je een specifieke opleiding kreeg, mag je aan elektriciteit werken.
 • Basisprincipes:
  • Werk spanningsvrij
  • Werk onder toezicht
  • Bij een interventie: respecteer de ‘vitale vijf’
 • Neem deze fiche doorals je meer wil weten over werken met elektriciteit.

Risico: gevaarlijke producten

 • Ken de producten waarmee je werkt. Leer de gevaarsymbolen uit je hoofd.
 • Als jobstudent is het verboden met producten te werken die risico’s inhouden voor gezondheid en/of omgeving, zoals kankerverwekkende en asbesthoudende producten. Check hier de wetgeving.
 • Draag sowieso altijd de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen als je werkt met chemische producten. Cement, bijvoorbeeld, is erg irriterend voor huid en luchtwegen! 
 • Zet het nummer van het Antigifcentrum in je gsm: 070 24 52 45

Risico: voor altijd een tuut in je oren

 • Boren en machines zijn schitterend gerief, en dat schreeuwen ze ook letterlijk uit ... Bescherm je oren als je goed wil blijven horen.
 • Maak gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen die je krijgt van je werkgever.

Risico: naar adem moeten snakken

 • Waar gewerkt wordt, durft het al eens stuiven. Ook letterlijk! Draag een mondmasker om je longen te beschermen tegen stofdeeltjes.
 • PS: ook in je ogen wil je geen stofjes of splinters. Daarvoor dient dus die rare veiligheidsbril!

Risico: rode, beschadigde of zelfs ... blinde ogen

Geen werf zonder stof, splinters en spatten ... Bescherm altijd je ogen met een aangepaste veiligheidsbril!

Risico: aanrijding

 • Een werf is letterlijk een kruispunt van activiteiten. Zorg dat je de specifieke, interne verkeersregels kent en respecteert.
 • Draag reflecterende signalisatiekleding.

Risico: oververhitting of onderkoeling

 • Buiten werken betekent: je aanpassen aan de seizoenen!
 • Bij zonneschijn: bescherm je met aangepaste kledij en zonnecrème. Drink voldoende water en pauzeer op tijd. Zoek zoveel mogelijk de schaduw op.
 • Bij koude en regen: draag warme of waterdichte kledij en schoenen, vul je thermos met hete soep of thee en zoek een verwarmde plek op om te pauzeren.
 • Jobstudenten mogen niet werken bij extreem hoge of extreem lage temperaturen.

Ruwbouw: bekister, ijzervlechter, metselaar, wegenwerker, tegelzetter, stukadoor, loodgieter, ...

Voor schilders

Risico: gevaarlijke producten

 • De wet verbiedt jobstudenten bepaalde verven te gebruiken, zoals verf met lood of ontvlambare producten.
 • Draag altijd de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen als je werkt met chemische producten. Deze kunnen huid en luchtwegen erg irriteren.
 • Leer de gevaarsymbolen uit je hoofd. 
 • Zet het nummer van het Antigifcentrum in je gsm: 070 24 52 45

Risico: rode, beschadigde of zelfs ... blinde ogen

Verf kan spatten, zeker als je een plafond schildert. Bescherm altijd je ogen met een aangepaste veiligheidsbril!

Risico: werken op hoogte

 • Eerste tip: beperk zoveel mogelijk werken op hoogte! Als het niet anders kan, verkies dan een stabiele stelling of hoogtewerker boven een ladder.
 • Als jobstudent mag je niet helpen met het opbouwen van een stelling!
 • Je mag wel werken op de stelling, op voorwaarde dat je géén hoogtevrees hebt, en voldoende collectieve bescherming hebt. M.a.w. als er een leuning of andere afscherming is.
 • Idem voor hoogtewerkers:
  • je mag er in werken, maar ze niet zelf besturen
  • enkel voor lichte werkzaamheden
  • enkel onder toezicht
  • goed afgeschermd met een leuning of andere verankering
    
 • Als je werkt op een ladder, houd dan steeds op drie punten contact (bijv. beide voeten en 1 hand). Bereid zoveel mogelijk voor op de grond (bijv. materiaal verzamelen, verf voorbereiden, …).
 • Ook putten vormen een risico: een jobstudent mag niet werken met graafmachines, en ook niet in uitgravingen dieper dan 2 m.

Risico: vallen van een ladder

 • Probeer te vermijden dat je op hoogte moet werken. Indien het niet anders kan, gebruik dan bij voorkeur een stabiele stelling of hoogtewerker.
 • Improviseer zeker niet met stoelen, krukjes of andere zelfbedachte constructies.
 • Gebruik je een (trap)ladder? Zet deze dan altijd volledig open en op een stabiele ondergrond.
 • Droge schoenen en treden zorgen voor maximale grip.
 • Klimmen of dalen doe je altijd met je gezicht naar de ladder, en met twee handen vastgehouden.
 • Als je werkt op een ladder, houd dan steeds op drie punten contact (bijv. beide voeten en 1 hand). Bereid zoveel mogelijk voor op de grond (bijv. materiaal verzamelen, verf voorbereiden, …).

Risico: pijnlijke rug en stijve nek

 • Leer tillen zonder je rug te belasten. Hier lees je hoe dat moet!
 • Stapel zware gewichten niet boven manshoogte.
 • Aarzel niet om hulp te vragen om zware lasten te tillen.
 • Wissel geregeld van werkhouding (of, indien mogelijk, van taak) zodat je spieren zich kunnen ontspannen.
 • Til alleen als het écht moet. “Hoe minder men draagt, hoe beter men het werk verdraagt.” Doe ideeën op in deze filmpjes
 • Vermijd dat je veel moet bukken: gebruik schragen of een verhoging om je werkhoogte aan te passen, leg je werkmateriaal binnen handbereik en zet borstel of schop verticaal weg als je die even niet gebruikt.
 • Laat de schop op het bovenbeen steunen als je een bak aarde moet vullen.

Risico: naar adem moeten snakken

 • Waar gewerkt wordt, durft het al eens stuiven. Ook letterlijk! Draag een mondmasker om je longen te beschermen tegen stofdeeltjes.
 • PS: ook in je ogen wil je geen stofjes of splinters. Daarvoor dient dus die rare veiligheidsbril!

Risico: oververhitting of onderkoeling

 • Buiten werken betekent: je aanpassen aan de seizoenen!
 • Bij zonneschijn: bescherm je met aangepaste kledij en zonnecrème. Drink voldoende water en pauzeer op tijd. Zoek zoveel mogelijk de schaduw op.
 • Bij koude en regen: draag warme of waterdichte kledij en schoenen, vul je thermos met hete soep of thee en zoek een verwarmde plek op om te pauzeren.
 • Jobstudenten mogen niet werken bij extreem hoge of extreem lage temperaturen.

Voor houtbewerkers

Risico: verlies van vingers

Voor jobstudenten is het bij wet verboden om bepaalde houtbewerkingsmachines te bedienen. Laat je goed informeren, want er zijn uitzonderingen voor +18-jarigen en specifiek opgeleide studenten.

Risico: rode, beschadigde of zelfs ... blinde ogen

“Waar gehakt wordt, vallen spaanders”. Een uitdrukking die houtbewerkers gerust letterlijk mogen nemen. Bescherm je ogen altijd met een aangepaste veiligheidsbril!

Risico: pijnlijke rug en stijve nek

 • Leer tillen zonder je rug te belasten. Hier lees je hoe dat moet!
 • Stapel zware gewichten niet boven manshoogte.
 • Aarzel niet om hulp te vragen om zware lasten te tillen.
 • Wissel geregeld van werkhouding (of, indien mogelijk, van taak) zodat je spieren zich kunnen ontspannen.
 • Til alleen als het écht moet. “Hoe minder men draagt, hoe beter men het werk verdraagt.” Doe ideeën op in deze filmpjes
 • Vermijd dat je veel moet bukken: gebruik schragen of een verhoging om je werkhoogte aan te passen, leg je werkmateriaal binnen handbereik en zet borstel of schop verticaal weg als je die even niet gebruikt.
 • Laat de schop op het bovenbeen steunen als je een bak aarde moet vullen.

Risico: naar adem moeten snakken

 • Waar gewerkt wordt, durft het al eens stuiven. Ook letterlijk! Draag een mondmasker om je longen te beschermen tegen stofdeeltjes.
 • PS: ook in je ogen wil je geen stofjes of splinters. Daarvoor dient dus die rare veiligheidsbril!