Vraag?

FAQ

Moet ik een contract ondertekenen?

JA. Vooraleer je een opdracht start of uiterlijk op het ogenblik van je indiensttreding moet je een contract ondertekenen. Deze schriftelijke overeenkomst voor bepaalde duur wordt in twee exemplaren opgemaakt: één voor jou en één voor je werkgever.

Wat moet er in zo’n arbeidsovereenkomst staan? Onder andere:

 

  • identiteit werknemer;
  • begin en einde van de arbeidsovereenkomst;
  • beschrijving van je uit te oefenen functie
  • arbeidsduur per dag en per week;
  • loon;
  • plaats van tewerkstelling.

Met je arbeidscontract krijg je ook een arbeidsreglement. Het bevat de regels die voor alle werknemers in het bedrijf van toepassing zijn. 

 

Meer weten?