Voor jobstudenten

Schoonmaak

Het vergt soms kunst- en vliegwerk om een huis, kantoor, winkel of WC … spic & span te krijgen. Probeer als poetshulp vooral uit te blinken in je werk. Niet in de ongevallenstatistieken!

Check en
hou het veilig

Ontdek waar je best op let voor je begint te werken.

Voor huishoudelijke hulp/schoonmaker

Risico: gevaarlijke producten

 • Schoonmaakmiddelen zijn niet zo onschuldig als ze er uitzien… Dit moet je zeker weten. 
 • Draag aangepaste veiligheidshandschoenen om te voorkomen dat schoonmaakproducten in je huid branden of een mondmasker om je luchtwegen te beschermen tegen schadelijke dampen.
 • Lees altijd het etiket. Ken je de gevaarsymbolen
 • Respecteer de aanbevolen dosering.
 • Bel het antigifcentrum bij een ongeval: 070 24 52 45

TIP: het is veiliger om eerst de emmer te vullen met water en dan het onderhoudsproduct er in te gieten. Omgekeerd kan ongecontroleerd wegspatten veroorzaken

Risico: vallen van een ladder

 • Zie er nooit tegenop om een (trap)ladder te halen. Improviseer niet met stoelen, krukjes of andere zelfbedachte constructies.
 • Zet de (trap)ladder altijd volledig open en op een stabiele ondergrond.
 • Voor een maximale grip: zorg dat je schoenzolen en de treden droog zijn.
 • Houd op de ladder steeds op drie punten contact (bijv. beide voeten en 1 hand).

Risico: elektrische schok

 • Werk enkel met materiaal dat in goede staat is.
 • Kom nooit met natte handen aan stopcontacten, schakelaars of elektrische toestellen.
 • Rol een verlengkabel volledig af, anders bestaat de kans dat die oververhit.
 • Maak er een gewoonte van om na gebruik de stekker uit het stopcontact te trekken.
 • Laat je wakker schudden door deze filmpjes
 • Nog meer concrete tips en instructies vind je op deze kaart.

Risico: brandwonden

 • Met een schort voor het fornuis voel je je misschien niet sexy, maar vetspatten op je huid zijn dat ook niet ...
 • Draag isolerende handschoenen om je te beschermen tegen ovenschotels, heet water en stoom.

Risico: snijwonden

 • Scherven brengen geluk, behalve als je je snijdt… Draag altijd beschermende handschoenen om scherven op te ruimen.
 • Ook bij het afwassen, want het schuim kan een scherp voorwerp of mes verbergen.

Risico: pijnlijke rug en armen

 • Werk op aangepaste hoogte, dicht bij het werkblad en verzorg je houding. Je rug moet een heel leven meegaan.
 • Zet voorwerpen die je vaak gebruikt op een gemakkelijk bereikbare plaats, dus niet heel hoog of juist heel laag
 • Om iets op te rapen buig je door de knieën met gestrekte rug.
 • Gebruik zoveel mogelijk hulpmiddelen om bukken te vermijden, bijv. krukje om emmer op gemakkelijke hoogte te zetten, bezem of zwabber met een lange steel, …
 • Vraag hulp om zware lasten te tillen. Draag geen voorwerpen waar je niet overheen kan kijken.
 • Neem de brochure ‘ergonomie in de schoonmaaksector’ door voor meer concrete tips.

Risico: stress

 • Houd in alle omstandigheden het hoofd koel, ook als de berg niet te overzien lijkt …
 • Neem op tijd een korte pauze, een slok fris water en een hap verse lucht.
 • Aarzel niet om vragen te stellen of problemen te melden aan je leidinggevende of de preventieadviseur.

Ontdek de werkpostfiche.

Wat moet je weten over onderhoudsproducten?

 • Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking.
 • Laat schoonmaakmiddelen in de originele verpakking.
 • Meng nooit verschillende schoonmaakmiddelen. Er kunnen zich gevaarlijke chemische reacties voordoen.
 • Berg schoonmaakproducten veilig op, onbereikbaar voor kinderen.
 • Was je handen als je met een gevaarlijk product gewerkt hebt en zeker voordat je gaat eten
 • Gebruik nooit warm water (tenzij anders vermeld).
 • Voeg het product toe als de emmer reeds gevuld is met water.