Je zocht op:

Zoekresultaten

Veilig werken - Hoe weet ik of mijn job risico’s inhoudt?

Werk je als jobstudent-uitzendkracht en zijn er gezondheidsrisico’s verbonden aan je job, dan krijg je een werkpostfiche. Neem die aandachtig...

Ik ben jobstudent - Vanaf wanneer mag ik werken als jobstudent?

Ben je een middelbare scholier, een student aan een hogeschool of aan een universiteit? Zolang je overdag studeert en werkt in je vrije...

Contract - Wat is een werkpostfiche?

Een werkpostfiche is een samenvatting van maatregelen die moeten genomen worden ter bescherming van mogelijke risico’s verbonden aan je...

Je werkdag - Heb ik recht op pauzes?

Ben je 18 jaar of ouder en bedraagt jouw arbeidstijd per dag meer dan 6 uur, dan heb je recht op een pauze van minimum 15 minuten.   Ben je...

Specifieke situaties - Mag een jobstudent op een dak werken?

In de wetgeving staat niet dat een jobstudent niet op een dak mag werken. Dit zou dus kunnen, maar enkel en alleen als:   je...

Ergonomie - Hoe til ik zonder risico’s?

Probeer het tillen te vermijden! Misschien kan je de last rollen, verschuiven of kantelen in plaats van ze te tillen? Zo niet, gebruik...

Hygiëne - Hoe was ik mijn handen juist?

Lees de instructies voor handhygiëne. Maak je handen, en bij voorkeur ook je onderarmen tot de ellebogen, nat onder een matig...

Ongevallen vermijden - Hoe gevaarlijk kunnen schoonmaakproducten zijn?

Schoonmaakmiddelen zijn niet zo onschuldig als ze er uitzien… Draag handschoenen om te voorkomen dat schoonmaakproducten in je huid...

Zen blijven - Tot wie kan ik mij wenden als ik moeilijkheden ondervind in mijn werkomgeving?

Als je wordt lastiggevallen door een collega, ingeval van werkgerelateerde angsten, als je gestrest of angstig bent in je werkomgeving, kan...

Veilig werken - Hoe start ik veilig aan mijn studentenjob?

Een goed onthaal is cruciaal als je begint aan je studentenjob. Via het onthaal belangrijke informatie over de sociale voorzieningen, evacuaties,...

Ik ben jobstudent - Mag ik het hele jaar door werken?

Ja. Als je maximaal 600 uur per jaar werkt, betaal je verminderde sociale bijdragen. Wanneer je werkt, bepaal je zelf. Je bent niet gebonden...

Contract - Moet ik een contract ondertekenen?

JA. Vooraleer je een opdracht start of uiterlijk op het ogenblik van je indiensttreding moet je een contract ondertekenen. Deze...

Je werkdag - Mag ik op zon- en feestdagen werken?

Studenten jonger dan 18 jaar mogen niet op zon- en feestdagen werken, behalve in welbepaalde uitzonderingen.   Meer weten?

Specifieke situaties - Mag ik in de bouw werken?

Dat hangt af van het soort werk:   Als bediende in de bouw is er geen enkel probleem. Als ongeschoolde arbeider mag je eenvoudige...

Ergonomie - Wat is een goede zithouding?

Zit met een rechte rug. Plaats de rugleuning van je stoel zo dat de ‘opbolling’ zich ter hoogte van de onderrug bevindt en zo de...

Hygiëne - Wat bedoelen ze precies met hygiëne op de werkvloer?

Het contact met voedingswaren is verboden bij: - ernstige huidaandoeningen, open wonden - zware aandoeningen van de ademhalingswegen -...

Ongevallen vermijden - VUIST-regels (Vallen – UItglijden – STruikelen)

Wist je dat ruim 1 op 5 arbeidsongevallen gebeurt door vallen, struikelen of uitglijden? Met deze VUIST-regels proberen we dat te...

Zen blijven - Hoe ga ik best om met agressie?

Informeer of er in je bedrijf afspraken zijn over het omgaan met agressieve personen Probeer kalm te blijven. Haal diep adem. Ga niet...

Veilig werken - Mag een jobstudent werken met gevaarlijke chemische producten?

Alles hangt af van de gebruikte producten en de omstandigheden. Of een jobstudent al dan niet is toegelaten op een bepaalde werkpost met...

Ik ben jobstudent - Waar kan ik een studentenjob vinden?

Ofwel ga je zelf op zoek naar een bedrijf ofwel stap je een uitzendkantoor in je buurt binnen. Zij helpen je dan een job te vinden. Jaarlijks...

Je werkdag - Mag ik ‘s nachts werken?

Ben je jonger dan 18 jaar, dan mag je in principe niet werken tussen 20.00u en 06.00u. De wetgever voorziet echter wel uitzonderingen. Enkel in de...

Specifieke situaties - Mag ik werken op een hoogwerker met mobiel platform?

Ja, werken op hoogte is in principe niet verboden. Maar het bedrijf waar je aan de slag bent moet alle nodige preventiemaatregelen nemen. Als het...

Ongevallen vermijden - Wat zijn PBM’s? (Persoonlijke Beschermingsmiddelen)

Een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) is iedere uitrusting die bestemd is om door de werknemer gedragen of vastgehouden te worden om hem te...

Zen blijven - Hoe ga ik best om met lastige klanten?

Luister goed en beoordeel pas later. Laat de klant uitspreken. Vraag meer uitleg als je iets niet begrijpt. Neem de klacht ernstig, ook...

Veilig werken - Hoe ziet een werkpostfiche eruit?

Hier kun je zien hoe een werkpostfiche eruit ziet.

Je werkdag - Mag ik overuren doen?

NEEN. Behalve in uitzonderlijke omstandigheden en dan moet je werkgever dit melden aan de inspectie van sociale wetten. Hij moet je ook toelaten...

Specifieke situaties - Mag ik een dagbladwinkel openhouden?

JA. Zeker als er permanent een verantwoordelijke in de winkel aanwezig is, stelt zich geen probleem.   Sta je als jobstudent soms alleen in...

Veilig werken - Is een voorafgaand medisch onderzoek verplicht?

Een medisch onderzoek (gezondheidstoezicht) is o.a. sowieso verplicht:   bij je eerste studentenjob als je jonger dan 18 jaar...

Specifieke situaties - Mag ik als zorgverlener in een kliniek werken?

JA, maar enkel als je geregistreerd bent als zorgkundige en je werkt onder toezicht.   Meer weten?

Zen blijven - Hoe pak ik pesten aan?

Stel je grenzen en maak het duidelijk als je vindt dat een collega naar jouw gevoel te ver gaat. Zorg dat anderen op de hoogte zijn....

Veilig werken - Mag ik als jobstudent gelijk welk werk uitvoeren?

NEEN. Er is een niet-limitatieve lijst van verboden werkzaamheden. Sommige daarvan mag je onder bepaalde voorwaarden wel doen als je minstens 18...

Zen blijven - Hoe verloopt een formele interventie?

Als een werknemer meent psychische schade te ondervinden kan hij hierover spreken met de vertrouwenspersoon en/of preventieadviseur....

Veilig werken - Wat doe ik bij een arbeidsongeval ?

Bij een arbeidsongeval meld je dit onmiddellijk aan je verantwoordelijke in het bedrijf waar je je studentenjob doet en je uitzendconsulent (als...

Zen blijven - Wat kan ik doen tegen ongewenst seksueel gedrag?

Jij bepaalt zelf waar je grenzen liggen van wat je als gewenst of ongewenst gedrag beschouwt. Laat aan de persoon die een voor jou ongewenst...

Veilig werken - Wat doe ik bij een arbeidsongeval ?

Bij een arbeidsongeval meld je dit onmiddellijk aan je verantwoordelijke in het bedrijf waar je je studentenjob doet en je uitzendconsulent (als...

Veilig werken - Welke werken zijn verboden voor jobstudenten in de bouwsector?

Gezien in de bouwsector de risico’s op arbeidsongevallen hoog zijn, worden jobstudenten extra beschermd. Heel wat werkzaamheden zijn bij...

Koerierdienst - Voor koeriers - Risico: verkeersovertreding

Het spreekt voor zich dat je niet vertrekt zonder een geldig rijbewijs en dat je de verkeersregels respecteert. De wetgeving maakt een...

Koerierdienst - Voor koeriers - Risico: bestemming onbekend

Bestudeer vooraf de route en houd altijd een (online) stadsplan of wegenkaart bij de hand. Vertrouw niet enkel op een gps. Kies de veiligste...

Koerierdienst - Voor koeriers - Risico: rugklachten

Stel de zetel en de spiegels van je voertuig in op jouw maat. Stap na max. twee uren rijden altijd even uit om de benen te...

Koerierdienst - Voor koeriers - Risico: stress

Zorg dat je uitgerust aan je job begint. Probeer zo goed mogelijk de nodige tijd in te schatten om je bestemming te bereiken. Plan je route...

Bouw - Voor polyvalente assistent-bouwvakkers - Risico: ik doe taken die wettelijk verboden zijn

Jobstudenten worden extra beschermd in de bouwsector. Voor risicovolle taken moet je een bepaalde opleiding en/of minimumleeftijd...

Bouw - Voor polyvalente assistent-bouwvakkers - Risico: werken op hoogte

Eerste tip: beperk zoveel mogelijk werken op hoogte! Als het niet anders kan, verkies dan een stabiele stelling of hoogtewerker boven een...

Bouw - Voor polyvalente assistent-bouwvakkers - Risico: vallen van een ladder

Probeer te vermijden dat je op hoogte moet werken. Indien het niet anders kan, gebruik dan bij voorkeur een stabiele stelling of...

Bouw - Voor polyvalente assistent-bouwvakkers - Risico: pijnlijke rug en stijve nek

Leer tillen zonder je rug te belasten. Hier lees je hoe dat moet! Stapel zware gewichten niet boven manshoogte. Aarzel niet om hulp te...

Bouw - Voor polyvalente assistent-bouwvakkers - Risico: struikelen

Ruim gemorste vloeistoffen onmiddellijk op zodat je niet uitglijdt. Draag je veiligheidsschoenen. Die hebben een antislipzool. Vermijd...

Bouw - Voor polyvalente assistent-bouwvakkers - Risico: elektrische schok. Of erger ...!

Werken met en aan elektriciteit is altijd gevaarlijk, zowel voor de mens als voor de omgeving. Elektriciteit kan ook brand of een explosie...

Bouw - Voor polyvalente assistent-bouwvakkers - Risico: gevaarlijke producten

Ken de producten waarmee je werkt. Leer de gevaarsymbolen uit je hoofd. Als jobstudent is het verboden met producten te werken die...

Bouw - Voor polyvalente assistent-bouwvakkers - Risico: voor altijd een tuut in je oren

Boren en machines zijn schitterend gerief, en dat schreeuwen ze ook letterlijk uit ... Bescherm je oren als je goed wil blijven horen. Maak...

Bouw - Voor polyvalente assistent-bouwvakkers - Risico: naar adem moeten snakken

Waar gewerkt wordt, durft het al eens stuiven. Ook letterlijk! Draag een mondmasker om je longen te beschermen tegen stofdeeltjes. PS: ook in...

Bouw - Voor polyvalente assistent-bouwvakkers - Risico: rode, beschadigde of zelfs ... blinde ogen

Geen werf zonder stof, splinters en spatten ... Bescherm altijd je ogen met een aangepaste veiligheidsbril!

Bouw - Voor polyvalente assistent-bouwvakkers - Risico: aanrijding

Een werf is letterlijk een kruispunt van activiteiten. Zorg dat je de specifieke, interne verkeersregels kent en respecteert. Draag...

Bouw - Voor polyvalente assistent-bouwvakkers - Risico: oververhitting of onderkoeling

Buiten werken betekent: je aanpassen aan de seizoenen! Bij zonneschijn: bescherm je met aangepaste kledij en zonnecrème. Drink voldoende...

Bouw - Voor schilders - Risico: gevaarlijke producten

De wet verbiedt jobstudenten bepaalde verven te gebruiken, zoals verf met lood of ontvlambare producten. Draag altijd de nodige persoonlijke...

Bouw - Voor schilders - Risico: rode, beschadigde of zelfs ... blinde ogen

Verf kan spatten, zeker als je een plafond schildert. Bescherm altijd je ogen met een aangepaste veiligheidsbril!

Bouw - Voor schilders - Risico: werken op hoogte

Eerste tip: beperk zoveel mogelijk werken op hoogte! Als het niet anders kan, verkies dan een stabiele stelling of hoogtewerker boven een...

Bouw - Voor schilders - Risico: vallen van een ladder

Probeer te vermijden dat je op hoogte moet werken. Indien het niet anders kan, gebruik dan bij voorkeur een stabiele stelling of...

Bouw - Voor schilders - Risico: pijnlijke rug en stijve nek

Leer tillen zonder je rug te belasten. Hier lees je hoe dat moet! Stapel zware gewichten niet boven manshoogte. Aarzel niet om hulp te...

Bouw - Voor schilders - Risico: naar adem moeten snakken

Waar gewerkt wordt, durft het al eens stuiven. Ook letterlijk! Draag een mondmasker om je longen te beschermen tegen stofdeeltjes. PS: ook in...

Bouw - Voor schilders - Risico: oververhitting of onderkoeling

Buiten werken betekent: je aanpassen aan de seizoenen! Bij zonneschijn: bescherm je met aangepaste kledij en zonnecrème. Drink voldoende...

Bouw - Voor houtbewerkers - Risico: verlies van vingers

Voor jobstudenten is het bij wet verboden om bepaalde houtbewerkingsmachines te bedienen. Laat je goed informeren, want er zijn uitzonderingen...

Bouw - Voor houtbewerkers - Risico: rode, beschadigde of zelfs ... blinde ogen

“Waar gehakt wordt, vallen spaanders”. Een uitdrukking die houtbewerkers gerust letterlijk mogen nemen. Bescherm je ogen altijd met een...

Bouw - Voor houtbewerkers - Risico: pijnlijke rug en stijve nek

Leer tillen zonder je rug te belasten. Hier lees je hoe dat moet! Stapel zware gewichten niet boven manshoogte. Aarzel niet om hulp te...

Bouw - Voor houtbewerkers - Risico: naar adem moeten snakken

Waar gewerkt wordt, durft het al eens stuiven. Ook letterlijk! Draag een mondmasker om je longen te beschermen tegen stofdeeltjes. PS: ook in...

Schoonmaak - Voor huishoudelijke hulp/schoonmaker - Risico: gevaarlijke producten

Schoonmaakmiddelen zijn niet zo onschuldig als ze er uitzien… Dit moet je zeker weten.  Draag aangepaste veiligheidshandschoenen om te...

Schoonmaak - Voor huishoudelijke hulp/schoonmaker - Risico: vallen van een ladder

Zie er nooit tegenop om een (trap)ladder te halen. Improviseer niet met stoelen, krukjes of andere zelfbedachte constructies. Zet de...

Schoonmaak - Voor huishoudelijke hulp/schoonmaker - Risico: elektrische schok

Werk enkel met materiaal dat in goede staat is. Kom nooit met natte handen aan stopcontacten, schakelaars of elektrische toestellen. Rol...

Schoonmaak - Voor huishoudelijke hulp/schoonmaker - Risico: brandwonden

Met een schort voor het fornuis voel je je misschien niet sexy, maar vetspatten op je huid zijn dat ook niet ... Draag isolerende...

Schoonmaak - Voor huishoudelijke hulp/schoonmaker - Risico: snijwonden

Scherven brengen geluk, behalve als je je snijdt… Draag altijd beschermende handschoenen om scherven op te ruimen. Ook bij het afwassen,...

Schoonmaak - Voor huishoudelijke hulp/schoonmaker - Risico: pijnlijke rug en armen

Werk op aangepaste hoogte, dicht bij het werkblad en verzorg je houding. Je rug moet een heel leven meegaan. Zet voorwerpen die je vaak...

Schoonmaak - Voor huishoudelijke hulp/schoonmaker - Risico: stress

Houd in alle omstandigheden het hoofd koel, ook als de berg niet te overzien lijkt … Neem op tijd een korte pauze, een slok fris water en...

Land-, tuin- en bosbouw - Voor land-, tuin- of bosbouwer - Risico: je begeeft je op verboden terrein

Als jobstudent word je door de wet beschermd. Volgende jobs mag je zeker niet doen: Rijden met een tractor om een landbouwmachine te...

Land-, tuin- en bosbouw - Voor land-, tuin- of bosbouwer - Risico: tetanusinfectie

Als je je verwondt met een roestige nagel, prikkeldraad, vuile stenen, … kan je een tetanusinfectie (‘de klem’) krijgen. Dit kan erg...

Land-, tuin- en bosbouw - Voor land-, tuin- of bosbouwer - Risico: een gat in je hand ...

Werktuigen kunnen je handen verwonden. Draag altijd  aangepaste veiligheidshandschoenen. Bescherm ook je voeten met stevige...

Land-, tuin- en bosbouw - Voor land-, tuin- of bosbouwer - Risico: pijnlijke spieren en gewrichten

Wissel licht en zwaar werk af. Zeker als je een machine bedient die trillingen geeft in handen en armen. Wissel ook geregeld van houding...

Land-, tuin- en bosbouw - Voor land-, tuin- of bosbouwer - Risico: overbelaste rug

Gebruik zoveel mogelijk de technische hulpmiddelen (steekkarretje, opstapbankje, …). Aarzel niet om hulp te vragen om zware lasten te...

Land-, tuin- en bosbouw - Voor land-, tuin- of bosbouwer - Risico: vallen van een ladder

Vermijd werken op een hoogte. Kan je niet anders? Gebruik dan een (trap)ladder. Improviseer niet met stoelen, krukjes of andere zelfbedachte...

Land-, tuin- en bosbouw - Voor land-, tuin- of bosbouwer - Risico: gevaarlijke producten

Onderhoudsproducten, meststoffen, ... ze zijn niet altijd zo onschuldig als ze er uitzien. Lees altijd het etiket. Ken je de...

Land-, tuin- en bosbouw - Voor land-, tuin- of bosbouwer - Risico: oververhitting of onderkoeling

Buiten werken betekent: je aanpassen aan de seizoenen! Bij zonneschijn: bescherm je met aangepaste kledij en zonnecrème. Drink voldoende...

Land-, tuin- en bosbouw - Voor land-, tuin- of bosbouwer - Risico: stress

Verschillende korte pauzes zijn effectiever dan één lange pauze. Win tijd door je werkplek en je materiaal altijd netjes op te ruimen....

(Gezondheids)zorg - Voor zorg- of verpleegkundigen - Risico: je voert taken uit waarvoor je niet opgeleid bent

Als jobstudent mag je niet zomaar alle taken en handelingen uitvoeren! Er is een onderscheid tussen zorgkundige en verpleegkundige. Als...

(Gezondheids)zorg - Voor zorg- of verpleegkundigen - Risico: besmetting

Was geregeld je handen, zeker na een toiletbezoek, een niesbui, of contact met zieken. Draag de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen:...

(Gezondheids)zorg - Voor zorg- of verpleegkundigen - Risico: snij- of prikwonden

Naalden en scherpe voorwerpen moet je altijd opvangen, bewaren en vervoeren in speciale, afgesloten naaldcontainers. Draag alle nodige...

(Gezondheids)zorg - Voor zorg- of verpleegkundigen - Risico: overbelasting van je rug, nek en armen

Pas de geleerde technieken toe om een patiënt te draaien, rechtop te zetten, enz. Hierbij een geheugensteuntje.  Tips specifiek voor...

(Gezondheids)zorg - Voor zorg- of verpleegkundigen - Risico: vallen

Draag aangepaste schoenen met antislipzool Ruim gemorste vloeistoffen onmiddellijk op zodat je niet uitglijdt. Vermijd voorwerpen op de...

(Gezondheids)zorg - Voor zorg- of verpleegkundigen - Risico: stress!

Houd in alle omstandigheden het hoofd koel, ook als de patiënten ongeduldig worden ... Neem op tijd een slok fris water en een hap verse...

(Gezondheids)zorg - Voor zorg- of verpleegkundigen -

(Gezondheids)zorg - Voor onderhoudshulp - Risico: vieze toestanden en besmetting!

Voor elke job waar je met mensen in contact komt, geldt: hygiëne is e-le-men-tair. Behandel medisch afval met de nodige omzichtigheid. Was...

(Gezondheids)zorg - Voor onderhoudshulp - Risico: gevaarlijke producten

Schoonmaakmiddelen zijn niet zo onschuldig als ze er uitzien… Draag handschoenen om te voorkomen dat schoonmaakproducten in je huid branden...

(Gezondheids)zorg - Voor onderhoudshulp - Risico: vallen van een ladder

Zie er nooit tegenop om een (trap)ladder te halen. Improviseer niet met stoelen, krukjes of andere zelfbedachte constructies. Zet de...

(Gezondheids)zorg - Voor keukenhulp en/of logistieke helper - Risico: geduveld door de keukenkar

Neem de kar achteraan vast en niet opzij. Met je handen op de zijkant loop je het risico je vingers te stoten tegen deuren, muren, tafels,...

(Gezondheids)zorg - Voor keukenhulp en/of logistieke helper - Risico: pijnlijke rug en armen

Werk op aangepaste hoogte en verzorg je houding. Je rug moet een heel leven meegaan. Houd altijd een vrije ruimte vóór je werkzone om zo...

(Gezondheids)zorg - Voor keukenhulp en/of logistieke helper - Risico: brand- of vrieswonden

Een stevige schort met mouwen kan warm zijn bij het fornuis of de frituurpan, maar weet dat vetspatten nog veel meer branden. Draag...

(Gezondheids)zorg - Voor keukenhulp en/of logistieke helper - Risico: snij- of prikwonden

Leer de 10 geboden van het mes uit je hoofd. Draag handschoenen om af te wassen. Een scherp voorwerp kan zich goed verbergen in een hoop...

(Gezondheids)zorg - Voor administratieve helper - Risico: stress!

Houd in alle omstandigheden het hoofd koel. Ook als het erg druk is. Neem op tijd een slok fris water en een hap verse lucht. Gebruik een...

(Gezondheids)zorg - Voor administratieve helper - Risico: stramheid

Doe (discreet) aan bureaustoelgymnastiek: draai rondjes met je voeten, knijp je billen samen, rol met je schouders, ... Probeer tussendoor te...

(Gezondheids)zorg - Voor administratieve helper - Risico: pijnlijke rug en nek

“Zitten is het nieuwe roken”. 8u per dag zitten is geen cadeau voor onze rug. Let dus extra op je houding: zit met rechte rug - de...

(Gezondheids)zorg - Voor administratieve helper - Risico: overbelasting van arm, pols of schouder

Vermijd een ‘muisarm’ door de muis in lijn met de schouder en dicht bij je klavier te plaatsen. Gebruik een ergonomische muismat met...

(Gezondheids)zorg - Voor administratieve helper - Risico: oogklachten door beeldschermwerk

Plaats het scherm recht voor je, op ongeveer een armlengte (50 – 70 cm). Vermijd reflectie op je scherm (door zon of vetvlekken). Kijk af...

(Gezondheids)zorg - Voor administratieve helper - Risico: oogklachten door beeldschermwerk

Plaats het scherm recht voor je, op ongeveer een armlengte (50 – 70 cm). Vermijd reflectie op je scherm (door zon of vetvlekken). Kijk af...

(Gezondheids)zorg - Voor administratieve helper - Risico: overbelasting van arm, pols of schouder

Vermijd een ‘muisarm’ door de muis in lijn met de schouder en dicht bij je klavier te plaatsen. Gebruik een ergonomische muismat met...

(Gezondheids)zorg - Voor administratieve helper - Risico: pijnlijke rug en nek

“Zitten is het nieuwe roken”. 8u per dag zitten is geen cadeau voor onze rug. Let dus extra op je houding: zit met rechte rug - de...

(Gezondheids)zorg - Voor administratieve helper - Risico: stramheid

Doe (discreet) aan bureaustoelgymnastiek: draai rondjes met je voeten, knijp je billen samen, rol met je schouders, ... Probeer tussendoor te...

(Gezondheids)zorg - Voor administratieve helper - Risico: stress!

Houd in alle omstandigheden het hoofd koel. Ook als het erg druk is. Neem op tijd een slok fris water en een hap verse lucht. Gebruik...

Verkoop en retail - Voor winkelbediende / kassabediende - Risico: nultolerantie voor slordigheid

Draag altijd je uniform of gepaste en propere kledij. Zorg dat je haar niet voor je ogen hangt. Wapen je tegen transpiratie. Was...

Verkoop en retail - Voor winkelbediende / kassabediende - Risico: rugpijn en zere voeten

Werk zoveel mogelijk afwisselend staand en zittend. Als je lang moet rechtstaan, laat je voeten dan afwisselend rusten op een stabiel...

Verkoop en retail - Voor winkelbediende / kassabediende - Risico: vallen

Degelijke schoenen waarmee je niet uitglijdt, maken van jou een happy kilometervreter. Vermijd opgekrulde tapijten, losliggende kabels, …...

Verkoop en retail - Voor winkelbediende / kassabediende - Risico: snijwonden

Draag beschermende handschoenen als je scherven moet opruimen.

Verkoop en retail - Voor winkelbediende / kassabediende - Risico: voor altijd een ‘tuut’ in je oren

Luide muziek in de zaak? Of piept de scanner te hard? Bescherm dan je oren met aangepaste oordopjes. Discreet en je mist geen enkel...

Verkoop en retail - Voor winkelbediende / kassabediende - Risico: stress!

Houd in alle omstandigheden het hoofd koel. Ook als het erg druk is. En ook als de klant zelf uit de bol gaat … Neem op tijd een slok fris...

Verkoop en retail - Voor rekkenvuller / magazijnmedewerker - Risico: rugpijn en stijve nek

Til alleen als het écht moet. “Hoe minder men draagt, hoe beter men het werk verdraagt.” Doe ideeën op in deze filmpjes.  Gebruik...

Verkoop en retail - Voor rekkenvuller / magazijnmedewerker - Risico: snijwonden

Cuttermessen snijden niet alleen folie, karton of straps, maar ook handen … Gebruik altijd een (nieuw) scherp mesje. Snij altijd weg van...

Verkoop en retail - Voor rekkenvuller / magazijnmedewerker - Risico: oogletsel

Op de strakke straps rond verpakkingen zit gevaarlijk veel spanning! Snij straps schuin en bescherm je gezicht als de strap losspringt.

Verkoop en retail - Voor rekkenvuller / magazijnmedewerker - Risico: vallen van een ladder

Zie er nooit tegenop om een (trap)ladder te halen. Improviseer niet met stoelen, krukjes of andere zelfbedachte constructies. Zet de...

Verkoop en retail - Voor rekkenvuller / magazijnmedewerker - Risico: aanrijding met transpallet

Een transpallet ziet er misschien uit als een step, maar is het niet! Leer er mee ‘spelen’ door je goed te informeren hoe het toestel...

Verkoop en retail - Voor rekkenvuller / magazijnmedewerker - Risico: voor altijd een ‘tuut’ in je oren

Bescherm je oren met aangepaste oordopjes. Discreet en je mist geen enkel woord of waarschuwingssignaal!

Verkoop en retail - Voor rekkenvuller / magazijnmedewerker - Risico: stress!

Houd in alle omstandigheden het hoofd koel. Ook als het erg druk is. Neem op tijd een slok fris water en een hap verse lucht. Aarzel niet...

Verkoop en retail - Voor bakker / slager / vleesverwerker - Risico: vieze toestanden, voedselbesmetting

Voor elke job waar je met voeding in contact komt, geldt: hygiëne is e-le-men-tair. Was geregeld je handen, zeker na een toiletbezoek of...

Verkoop en retail - Voor bakker / slager / vleesverwerker - Risico: rugpijn en ander lichamelijk ongemak

  Werk op aangepaste hoogte en verzorg je houding. Je rug moet een heel leven meegaan. Houd altijd een vrije ruimte vóór je werkzone om...

Verkoop en retail - Voor bakker / slager / vleesverwerker - Risico: brandwonden

Draag handschoenen om je te beschermen tegen hete schotels en stoom. Ook tegen straffe schoonmaakproducten moet je je beschermen! 

Verkoop en retail - Voor bakker / slager / vleesverwerker - Risico: snijwonden

Gebruik bij het snijden een duwhulpstuk. Neem brood of vlees niet weg terwijl de snijmachine nog draait. Zet de machine volledig uit bij...

Verkoop en retail - Voor bakker / slager / vleesverwerker - Risico: stress!

Houd in alle omstandigheden het hoofd koel, ook tijdens een ‘coup-de-feu’. En ook als de klant zelf uit de bol gaat … Neem op tijd een...

Horeca - Voor kelners - Risico: vieze toestanden en voedselbesmetting

Was geregeld je handen, zeker na een toiletbezoek of niesbui. Zorg dat je haar niet in het eten kan vallen. ​Draag een piekfijn uniform...

Horeca - Voor kelners - Risico: pijnlijke rug en armen

Spaar je rug door correct te tillen en schoon te maken. Hou je dienblad zo dicht mogelijk bij je lichaam en ondersteun het met je onderarm en...

Horeca - Voor kelners - Risico: vallen

Degelijke schoenen waarmee je niet uitglijdt, maken van jou een happy kilometervreter. Ruim gemorste vloeistoffen onmiddellijk op zodat je...

Horeca - Voor kelners - Risico: snijwonden

Bescherm je handen als je scherven moet opruimen.

Horeca - Voor kelners - Risico: voor altijd een ‘tuut’ in je oren

Gaat het er luid aan toe in de zaak? Bescherm dan je oren met aangepaste oordopjes. Discreet en je mist geen enkele bestelling! ​Maak...

Horeca - Voor kelners - Risico: stress!

Zorg dat je de inhoud van de menukaart, de nummers van de tafels en het opneemsysteem goed kent zodat je geen fouten maakt. Houd in alle...

Horeca - Voor keukenpersoneel / afwassers / bediening fastfood - Risico: vieze toestanden en voedselbesmetting

Voor elke job waar je met voeding in contact komt, geldt: hygiëne is e-le-men-tair. Was geregeld je handen, zeker na een toiletbezoek of...

Horeca - Voor keukenpersoneel / afwassers / bediening fastfood - Risico: pijnlijke rug en armen

Werk op aangepaste hoogte en verzorg je houding. Je rug moet een heel leven meegaan. Houd altijd een vrije ruimte vóór je werkzone om zo...

Horeca - Voor keukenpersoneel / afwassers / bediening fastfood - Risico: brand- of vrieswonden

Een stevige schort met mouwen kan warm zijn bij het fornuis of de frituurpan, maar weet dat vetspatten nog veel meer branden. Draag...

Horeca - Voor keukenpersoneel / afwassers / bediening fastfood - Risico: snijwonden

Leer de 10 geboden van het mes uit je hoofd. En ook de handleiding van de snijmachine! ​Draag rubberhandschoenen om af te wassen. Een...

Horeca - Voor keukenpersoneel / afwassers / bediening fastfood - Risico: stress!

Houd in alle omstandigheden het hoofd koel, ook tijdens een ‘coup-de-feu’. En ook als de klant zelf uit de bol gaat ... Neem op tijd een...

Horeca - Voor keukenpersoneel / afwassers / bediening fastfood - Risico: vallen

Draag degelijke schoenen met een antislipzool. Ruim gemorste vloeistoffen onmiddellijk op zodat je niet uitglijdt. Markeer de gladde plek met...

Toeristische sector - Voor medewerker strand / zwembad - Risico: verdrinkingen

Ben je redder aan zee of zwembadredder? Dan moet je beschikken over het juiste brevet. Zonder ervaring mag je enkel werken onder toezicht en...

Toeristische sector - Voor medewerker strand / zwembad - Risico: oververhitting of onderkoeling

Buiten werken betekent: je aanpassen aan de seizoenen! Bij zonneschijn: bescherm je met aangepaste kledij en zonnecrème. Drink voldoende...

Toeristische sector - Voor medewerker strand / zwembad - Risico: stress!

Houd in alle omstandigheden het hoofd koel, ook als de mensen niet altijd even goed meewerken ... Neem op tijd een slok fris water en een hap...

Toeristische sector - Voor medewerker strand / zwembad - Risico: rugpijn en stijve nek

Til alleen als het écht moet. “Hoe minder men draagt, hoe beter men het werk verdraagt.” Doe ideeën op in deze filmpjes.  Gebruik...

Toeristische sector - Voor medewerker festival / pretpark - Risico: rugpijn en stijve nek

Til alleen als het écht moet. “Hoe minder men draagt, hoe beter men het werk verdraagt.” Doe ideeën op in deze filmpjes.  Gebruik...

Toeristische sector - Voor medewerker festival / pretpark - Risico: voor altijd een ‘tuut’ in je oren

Gaat het er luid aan toe? Bescherm dan je oren met aangepaste oordopjes of een koptelefoon. Maak gebruik van de persoonlijke...

Toeristische sector - Voor medewerker festival / pretpark - Risico: vallen

Degelijke schoenen waarmee je niet uitglijdt, maken van jou een happy kilometervreter. Ruim gemorste vloeistoffen onmiddellijk op zodat je...

Toeristische sector - Voor host(ess) of enquêteur - Risico: pijnlijke rug en armen

Lang rechtstaan? Verzorg je houding. Je rug moet een heel leven meegaan. Houd altijd een vrije ruimte vóór je werkzone om zo dicht mogelijk...

Toeristische sector - Voor host(ess) of enquêteur - Risico: oververhitting of onderkoeling

Buiten werken betekent: je aanpassen aan de seizoenen! Bij zonneschijn: bescherm je met aangepaste kledij en zonnecrème. Drink voldoende...

Toeristische sector - Voor host(ess) of enquêteur - Risico: stress!

Houd in alle omstandigheden het hoofd koel, ook als de mensen niet altijd even goed meewerken … Neem op tijd een slok fris water en een hap...

Productie en logistiek - Voor magazijnier - Risico: rugpijn en stijve nek

Til alleen als het écht moet. “Hoe minder men draagt, hoe beter men het werk verdraagt.” Doe ideeën op in deze filmpjes.  Gebruik...

Productie en logistiek - Voor magazijnier - Risico: snijwonden

Cuttermessen snijden niet alleen folie, karton of straps, maar ook handen … Gebruik altijd een (nieuw) scherp mesje. Snij altijd weg van...

Productie en logistiek - Voor magazijnier - Risico: vallende voorwerpen

Draag altijd je veiligheidsschoenen met stalen tippen en een valhelm.

Productie en logistiek - Voor magazijnier - Risico: vallen van een ladder

Zie er nooit tegenop om een (trap)ladder te halen. Improviseer niet met stoelen, krukjes of andere zelfbedachte constructies. Zet de...

Productie en logistiek - Voor magazijnier - Risico: aanrijding met transpallet

Een transpallet ziet er misschien uit als een step, maar is het niet! Leer er mee ‘spelen’ door je goed te informeren hoe het toestel...

Productie en logistiek - Voor magazijnier - Risico: voor altijd een ‘tuut’ in je oren

Bescherm je oren met aangepaste oordopjes. Discreet en je mist geen enkel woord of waarschuwingssignaal!

Productie en logistiek - Voor magazijnier - Risico: stress!

Houd in alle omstandigheden het hoofd koel. Ook als het erg druk is.  Neem op tijd een slok fris water en een hap verse lucht. Aarzel niet...

Productie en logistiek - Voor productiemedewerker - Risico: werken tegen de wet

Als student draai je mee in de productie of op de werf, maar voor je veiligheid mag je nog niet zomaar alle taken uitvoeren. Check hier de...

Productie en logistiek - Voor productiemedewerker - Risico: vieze toestanden, voedselbesmetting

Voor elke job waar je met voeding in contact komt, geldt: hygiëne is e-le-men-tair. Start je werkdag met dit ritueel: handen wassen /...

Productie en logistiek - Voor productiemedewerker - Risico: snijwonden

Cuttermessen snijden niet alleen folie, karton of straps, maar ook handen … Gebruik altijd een (nieuw) scherp mesje. Snij altijd weg van...

Productie en logistiek - Voor productiemedewerker - Risico: elektrocutie

Werk enkel met materiaal dat in goede staat is. Kom nooit met natte handen aan stopcontacten, schakelaars of elektrische toestellen. Rol...

Productie en logistiek - Voor productiemedewerker - Risico: brandwonden van chemische producten

Schoonmaakproducten, reinigingsmiddelen, … chemische producten zijn niet altijd zo onschuldig als ze er uitzien. Lees altijd het etiket....

Productie en logistiek - Voor productiemedewerker - Risico: schade onder hoge druk

Onderschat nooit de kracht van een industriële hogedrukreiniger of spuitpistool! Zorg dat je goed weet hoe het toestel werkt. Voor het...

Productie en logistiek - Voor productiemedewerker - Risico: een overbelaste rug

Gebruik zoveel mogelijk de technische hulpmiddelen (steekkarretje, opstapbankje, …). Leer tillen zonder je rug te belasten. Hier lees je...

Productie en logistiek - Voor productiemedewerker - Risico: stress!

Houd in alle omstandigheden het hoofd koel. Ook als het erg druk is.  Neem op tijd een slok fris water en een hap verse lucht. Aarzel niet...

Wetgeving -

Jobstudenten genieten een speciale bescherming op de werkvloer. De werkgever mag jou niet zomaar blootstellen aan risico’s! Voor bepaalde...

Wetgeving -

Hieronder vind je de relevante wetteksten, puur en oversneden, die het regelgevend kader vormen van de bescherming van jobstudenten op de...

Wetgeving -

De wetgeving beschermt jobstudenten door hen een verbod op te leggen op bepaalde werkzaamheden, zoals rijden met een heftruck werken...

Wetgeving -

Mag een jobstudent op een dak werken? Mag ik in de bouw werken? Mag ik overuren doen? Moet ik een contract ondertekenen?

Voor uitzendbureaus -

Uitzendbureaus vormen de onmisbare schakel tussen de jobstudenten in de uitzendsector en de bedrijven die werk bieden. Preventie en Interim heeft...

Voor uitzendbureaus - Cijfers arbeidsongevallen

Ze zijn met veel, de Belgische jobstudent-uitzendkrachten! Een derde van de uitzendkrachten zijn jobstudenten. Samen presteerden ze in 2022 bijna...

Voor uitzendbureaus -

Jobstudenten die een job doen waaraan risico’s voor de gezondheid verbonden zijn, moeten een werkpostfiche krijgen. Daarop staat elementaire...

Voor uitzendbureaus - Ja, ik ontvang graag extra sensibiliseringsmateriaal.

Plaats je bestelling via de website van Preventie en Interim en wij sturen het je gratis toe!     Bestellen

Voor uitzendbureaus -

Mag een jobstudent op een dak werken? Is een voorafgaand medisch onderzoek verplicht?

Voor scholen -

Studenten zijn de werknemers van morgen. Vanaf 15 jaar kunnen ze zich in de meeste gevallen lanceren als jobstudent. Preventie en Interim heeft...

Voor scholen -

Leerkrachten die hun leerlingen optimaal willen voorbereiden op een beroepsactiviteit kunnen gebruik maken van de didactische ondersteuning die...

Voor scholen - Ja, ik ontvang graag extra sensibiliseringsmateriaal.

Plaats je bestelling via de website van Preventie en Interim en wij sturen het je gratis toe!     Bestellen